Projekt UE

DOTACJE NA INNOWACJE


Past Actum Sp.z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070)  , ul. Zgierska 47 A,

NIP 732-20-11-562, REGON 473288233

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

zrealizowała  projekt pod nazwą:

 

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego systemy obsługi i przesyłania dokumentów biznesowych"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer umowy UDA-POIG.08.02.00-10-006/10-00  z dnia 25-10-211 r.

 


INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ