Składowanie akt

Opis pomieszczeń magazynowych firmy Past Actum Sp. z o.o.

Budynek w którym mieści się firma Past Actum Sp. z o.o. usytuowany jest na podłożu suchym, płaskim (nie grożącym obsunięciem). W pobliżu nie ma rzek ani zbiorników wodnych grożących zalaniem budynku. Dojazd od ulicy Zgierskiej. Wejście główne znajduje się od frontowej strony budynku i prowadzi do pomieszczeń biurowych. Boczne i tylne wejścia – bezpośrednio z drogi prywatnej dochodzącej do ulicy Zgierskiej na wysokości numeru 47A, co zapewnia dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych. Budynek jest murowany z dachem pokrytym blachą z ociepleniem styropianowym. Podłoże w halach magazynowych – betonowe. Całe pomieszczenie magazynowe chronione jest instalacja alarmową połączoną z systemem monitoringu firmy ochroniarskiej. Lokal archiwum wyposażony jest w niezbędny sprzęt gaśniczy zapewniający bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Pomieszczenia magazynowe zostały tak zaprojektowane, że nie przechodzi przez nie żadna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna czy gazowa, a przy pracach wykończeniowych zwrócono szczególną uwagę, by nie stosować materiałów (farb,lakierów, itp.) zawierających formaldehyd, ksylen czy toluen, które mogłyby wydzielać szkodliwe dla przechowywanych zbiorów gazy.

Warunki wilgotności, temperatury oraz oświetlenia panujące w pomieszczeniu składowania dokumentów są codziennie sprawdzane, a wyniki tych pomiarów zapisywane w specjalnej książce kontrolnej. Temperatura utrzymywana jest na poziomie 14º-20° C, przy czym dobowe wahania temperatury nie przekraczają 2º C. Wilgotność powietrza utrzymywana jest na poziomie 40-60%, zaś wahania w ciągu doby nie przekraczają 5%.

Powierzone nam dokumenty składowane są do pudeł archiwizacyjnych, które z kolei docelowo zostają umieszczane na dostosowanych do ich wymiarów metalowych regałach.