O Firmie

Właściwe przechowywanie dokumentów jest obowiązkiem każdej firmy i instytucji. 

Niezależnie od wymogów stawianych przez prawo dokumenty są również, a może przede wszystkim, źródłem niezwykle cennych i ważnych informacji.


Jeżeli oczekują Państwo:

szybkości i skuteczności w dostępie do informacji;
bezpieczeństwa przechowywanych  dokumentów;
ograniczenia kosztów;
poufności danych;
optymalizacji powierzchni biurowej (archiwów);
uniezależnienia od dynamiki zmian;
wdrożenia najlepszych standardów w zarządzaniu dokumentami i informacją  

zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zarząd firmy Past Actum Sp. z o.o.

 

Firma Past Actum Sp. z o. o. funkcjonuje od 2005 roku. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie usług związanych z zarządzaniem dokumentacją. Każda usługa realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.  

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dotyczące archiwizacji i przechowywania dokumentów papierowych oraz nowoczesne możliwości obsługi dokumentów w formie elektronicznej.  

Główna siedziba oraz Centrum Logistyczne Firmy mieszczą się w doskonałej lokalizacji w centralnej Polsce, w Aleksandrowie Łódzkim.  

Dokumenty w Centrum Logistycznym firmy Past Actum Sp. z o.o. składowane są w specjalnie przystosowanych i wyposażonych pomieszczeniach zapewniających optymalne warunki do ich wieloletniego przechowywania. Całodobowa ochrona, pełny monitoring z systemem kamer telewizji przemysłowej, dwustopniowa elektroniczna kontrola dostępu oraz system instalacji przeciwpożarowej są gwarancją najwyższego standardu bezpieczeństwa powierzonych zasobów. Wszystkie przechowywane zasoby są ubezpieczone.

Dokumenty w formie elektronicznej przechowywane są w najnowocześniejszych centrach przetwarzania danych, w środowisku i warunkach gwarantujących niezależną od czynników zewnętrznych ciągłość działania. Zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo powierzonych zasobów oraz ich pełna dostępność. Nowoczesna infrastruktura Centrum Danych gwarantuje najwyższy poziom ochrony fizycznej i technologicznej wykorzystywanych aplikacji i przetwarzanych na nich informacji.

Działalność prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Firma Past Actum Sp. z o.o. jest firmą polską wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Oddział Centralnej Informacji w Łodzi nr KRS 0000222093. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt zostało wydane decyzją Wojewody Łódzkiego nr PR.V.PF.0717-2/999/2004.

 


INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zrealizowaliśmy projekt pod nazwą: 

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego systemy obsługi i przesyłania dokumentów biznesowych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  Numer umowy UDA-POIG.08.02.00-10-006/10-00  z dnia 25-10-211 r.

INWESTUJEMY W WASZĄ  PRZYSZŁOŚĆ - DOTACJE NA INNOWACJE